Przeglądaj źródła

Add "About" page on menu

master
Alejandro Andreu 1 miesiąc temu
rodzic
commit
35b102684e
2 zmienionych plików z 10 dodań i 0 usunięć
  1. 9
    0
      content/about/index.md
  2. 1
    0
      content/menu/index.md

+ 9
- 0
content/about/index.md Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,9 @@
---
title: About
type: docs
bookToC: false
---

# About

{{< button href="https://twitter.com/alejandro_eu" >}}Twitter{{< /button >}}

+ 1
- 0
content/menu/index.md Wyświetl plik

@@ -3,4 +3,5 @@ headless: true
---

- [Posts]({{< relref "/posts" >}})
- [About]({{< relref "/about" >}})
- [RSS](/posts/index.xml)

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz